Stowarzyszenie z Gierałcic wygrało w sądzie

przez es
Odsłony: 4296

 

Dzisiaj w Sądzie Okręgowym w Opolu została odrzucona apelacja wniesiona przez gminę Głuchołazy w sprawie dotacji dla szkół stowarzyszeniowych. Wcześniej Stowarzyszenie Edukacyjne „Przyjazna Szkoła” w Gierałcicach, uznając, iż dotacja na prowadzenie szkoły jest zaniżana, pozwała gminę do sądu i wygrała w Sądzie Rejonowym w Prudniku. Gmina odwołała się od wyroku, ale nie mając argumentów, przegrała dziś w Opolu. W ten sposób stowarzyszenie z Gierałcic dowiodło, że szkoła wiejska to inny rodzaj szkoły i przysługuje jej dotacja wyliczana na podstawie średnich wydatków tylko ze szkół wiejskich prowadzonych przez gminę, a nie miejskich i wiejskich, jak wcześniej praktykowała gmina Głuchołazy.

Wyrok jest prawomocny, stowarzyszenie czeka na zwrot pieniędzy, które niesłusznie zostały mu niewypłacone.