Zawinił burmistrz, skarbnik, radca prawny i inni

Odsłony: 5583

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu prowadząca od sierpnia do grudnia 2015 roku kontrolę w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach sformułowała wystąpienie pokontrolne, w którym wypunktowała nieprawidłowości, do jakich dochodziło w naszym magistracie. Jedną z nich jest zaniedbanie w zakresie ściągania podatków. RIO zarzuciła gminie niezachowanie zasady powszechności opodatkowania, wskutek czego dochodziło do sytuacji, że podatnicy nie płacili należnych zobowiązań. W jednym z przypadków nastąpiło przedawnienie prawa ustalenia zobowiązania podatkowego i gmina straciła podatki w wysokości 137 503,14 złotych.

RIO wskazało winnych tego zaniedbania. Zawinił inspektor wydziału finansowo-budżetowego, skarbnik i były skarbnik, burmistrz, były radca prawny, byli sekretarze i zastępca naczelnika wydziału organizacyjno-prawnego. Zdaniem RIO zawiodły procedury, których albo nie wdrożono, albo nie stosowano. Zabrakło prawidłowego przepływu informacji między poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi w urzędzie i pomiędzy pracownikami, którzy, mówiąc kolokwialnie, nie połapali się, że ktoś nie płaci przynależnych mu podatków.

Wystąpienie pokontrolne RIO