Sytuacja finansowa głuchołaskiego SPZOZ

Odsłony: 2399

{jcomments on}Sytuacja finansowa głuchołaskiego SPZOZ

Ile wynosi zadłużenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, można domyślić się po wysokości płaconych odsetek.

Trzeba je płacić, aby nie utracić płynności finansowej. W "Planie funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach w roku 2013 i spodziewanych efektach finansowych wynikających z realizacji programu restrukturyzacji naprawczej" znajduje się informacja następującej treści: „Mimo prowadzonych negocjacji z wierzycielami na dzień 31.12.2012 r. koszty finansowe z tytułu zapłaconych odsetek od zobowiązań oraz tytułu kosztów sądowych wyniosły 418 000 zł”.

Zadłużenie musi być zatem ogromne i stale rośnie. Widać to chociażby po wynikach finansowych poradni specjalistycznych w roku 2012 r.

 

 

 

Przychody

Koszty

Wynik

finansowy

Poradnia kardiologiczna

87700

106000

-18300

Poradnia gruźlicy i chorób

płuc

196200

236000

-39800

Poradnia ginekologiczna

253800

202 000

51800

Poradnia chirurgiczna

367200

341000

26200

Poradnia okulistyczna

88000

70000

18000

Poradnia otolaryngologiczna

130300

130000

300

Razem AOS

1123200

1085000

38200

Poradnia zdrowia

psychicznego

171 312

191000

-19700

Poradnia terapii uzależnień

53700

78000

-24300

Razem poradnie psychiatr.

2225000

269000

-44000

Razem poradnie

1348200

1354000

-5800