18% podatku dla korzystających z dofinansowania NFOŚiGW

Odsłony: 4445

{jcomments on}18% podatku dla korzystających z dofinansowania NFOŚiGW

Jak się okazuje, osoby, które korzystają z dofinansowania Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będą musiały zapłacić 18% podatku dochodowego. Dotyczy to w szczególności mieszkańców wsi, którzy podłączają swoje budynki do zbiorczej sieci kanalizacyjnej w ramach gminnej inwestycji wodno-kanalizacyjnej. Jak dotąd nikt o tym nie poinformował mieszkańców Burgrabic, Sławniowic, Biskupowa, Nowego Świętowa, Starego Lasu, Nowego Lasu, Charbielina, Polskiego Świętowa, Jarnołtówka, Gierałcic, Konradowa, Markowic, Wilamowic Nyskich. A przecież należało to zrobić już przy podpisywaniu umów, a w ostateczności aneksów do nich. Po co są w ogóle te spotkania przedstawicieli „Wodociągów” z mieszkańcami, skoro wszystko trzyma się w tajemnicy? Ktoś powinien się pofatygować i powiedzieć, że część tej dotacji, czyli 18%, trzeba będzie od razu oddać. Zresztą, mało co się ludziom mówi. Najchętniej to brałoby się tylko pieniądze, nawet nie powiedziawszy za co.

Tymczasem w prawie wyraźnie jest napisane, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione z opodatkowania są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Środki wypłacane zaś przez Fundusz (NFOŚiGW) nie pochodzą ani z budżetu państwa, ani z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (tak wynika art. 401 prawa ochrony środowiska),  a zatem nie mogą być zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tego typu dotacja nie została ujęta w katalogu innych zwolnień przedmiotowych, stanowi więc przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem osoby, które otrzymały dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, powinny zapłacić podatek. Dotacja ta musi zostać ujęta w rocznym rozliczeniu podatkowym