Czy można mieć zaufanie do protokołów Rady Miejskiej?

Odsłony: 2262

{jcomments on}Czy można mieć zaufanie do protokołów Rady Miejskiej?

Fakt udostępniania protokołów na stronie naszego miasta i gminy jest na pewno wielkim dobrem i gestem w stronę tych, którzy interesują się sprawami naszej małej ojczyzny, ale nie zawsze mają czas lub ochotę, by spędzić kilka godzin, wsłuchując się w dyskusje naszych radnych. Z drugiej strony tekst wygłaszany jest, potocznie mówiąc, ulotny, podczas gdy pisany pozostaje i zawsze można do niego wrócić. Idealną byłaby sytuacja, gdyby tekst pisany protokołów z sesji naszej  RM oddawał wiernie wszystko to, co zostało na niej powiedziane. I tu pora stwierdzić, że takiego komfortu nie mamy. Protokoły udostępniane w serwisie internetowym nie są pełnym obrazem dyskusji toczących się na sali.

Porównując zapis tekstowy z nagraniem, od razu spostrzegamy dwie różnice: niektóre treści są zmienione, a niektórych w ogóle nie ma. Żeby nie być gołosłownym, przytoczmy przykłady błędów rzeczowych:

Radny: Minister Edukacji Narodowej określa wyraźnie - „że szkoła wiejska czy miejska jest podrzędnym rodzajem tej szkoły". (str. 25)

Radny: Tutaj jest napisane bardzo jasno. Wiceminister Edukacji Narodowej w imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej stwierdza jednoznacznie, że szkoła wiejska czy szkoła miejska jest odrębnym rodzajem tej szkoły. (godz. 3.41)

Radca prawny: Jeżeli w ustawie nie ma legalnej definicji, co należy rozumieć pod pojęciem „rodzaj szkoły”, to posiłkować się w naszej ocenie należy orzeczeniem Sądu Najwyższego. (str. 25)

Radca prawny: Jeżeli w ustawie nie ma legalnej definicji, co należy rozumieć pod pojęciem „rodzaj szkoły”, to posiłkować się w naszej ocenie należy orzecznictwem sądowym, tudzież orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego( godz. 3,43)

A teraz przykładowe wypowiedzi, które nie zostały odnotowane w protokole pisanym:

Radny: Sławniowice – już wszystkie mapki rozdane i aneksy podpisują ludzie, bo jak się nie podpisze aneksu, to umowa nie jest ważna, nie będzie dopłaty. To proszę sobie wziąć pod uwagę, naprawdę. Sławniowice. Gierałcice dzisiaj dostały mapki, będą rozdawać, tam jest wyszczególnione. Ja nie obstaję za „Wodociągami”. Taki sam jestem jak każdy mieszkaniec. Ale dziękować tym ludziom, że się podjęli tej inwestycji. A ci się spierają za tę inwestycję. (godz. 2.57)

Burmistrz: Ministerstwo nie jeden raz już pokazało, że w ogóle nie stoi bezpośrednio w realiach funkcjonowania szkół publicznych. (godz.3.42)

Oczywiście przedstawione tu przykłady to tylko niewielki procent w skali całego zjawiska. Wiedza o tych zmianach, przeinaczeniach w protokołach z sesji nasuwa liczne pytania: Czy jest to wynik niedbalstwa, autoryzacji czy cenzury? Kto zyskuje, a kto na tym traci? Czy warto tworzyć wersję papierową protokołu, skoro nie oddaje ona treści wszystkich poruszanych kwestii? Czy byłaby możliwość publikowania w sieci nagrań z sesji, obok albo lub zamiast zapisu słownego?

Szkoda, że są to tylko pytania retoryczne...