Nowe ceny wody

Odsłony: 2874

Ile zapłacimy za wodę?

1 lutego 2012 r. podczas posiedzenia Rady Miejskiej w Głuchołazach zostały poddane dyskusji projekty w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz w sprawie dopłaty do ceny 1 m³ dostarczonej wody na terenie Miasta i Gminy Głuchołazy. Cena dostarczenia wody dla gospodarstwa domowego za 1 m3 po dopłacie przez gminę 1,35 zł. będzie wynosiła 5,39 zł. Gospodarstwo domowe zapłaci za odprowadzenie 1 m3 ścieków 4,31 zł. Zatem w sumie opłata za dostarczanie i odprowadzanie 1m3 wody wyniesie 9,70 zł. Oprócz tego rachunek będzie powiększony o opłatę abonamentową.

Projekty taryf w załącznikach:

{jcomments on}