Szkolenia dla bezrobotnych

Odsłony: 2162

{jcomments on}Szkolenia dla bezrobotnych

W dniach od 29.04.2013 do 17. 05. 2013 odbędzie się rekrutacja w ramach projektu dla osób bezrobotnych, które pozostają bez pracy przez okres 6 miesięcy i/lub osób, które ukończyły 50 rok życia.
120 godzinnych kursów językowych, do wyboru: język angielski – 16 osób lub język niemiecki – 16 osób.
42 uczestników będzie mogło zapoznać się z podstawowym słownictwem i gramatyką oraz kształcić swoje umiejętności w zakresie 4 sprawności językowych – mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie.
Kurs ECDL (120 godzin) przeznaczony jest dla 10 osób, które będą mogły wybrać 4 z 7 modułów i zdać z nich egzamin. Oto one:
1. Podstawa technik informatycznych i komunikacyjnych
2. Użytkowanie komputerów
3. Przetwarzanie tekstów
4. Arkusze kalkulacyjne
5. Bazy danych
6. Grafika menadżerska i prezentacyjna
7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja.


Uczestnicy kursu otrzymają Europejskie Certyfikaty Umiejętności Komputerowych: ECDL na poziomie START
Osoby zainteresowane udziałem w kursach proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Pracy w Nysie; pokój nr 19 do pani Małgorzaty Gruszki – doradcy zawodowego lub pokój nr 22 do pani Doroty Hutyry – kierownika projektu celem złożenia dokumentów rekrutacyjnych.
Projekt " szCOOL się!" jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych