„Wodociągi” odpowiadają

Odsłony: 1955

{jcomments on}„Wodociągi” odpowiadają

Zarząd Spółki „Wodociągi” wystosował do mieszkańców Gierałcic pismo, które teoretycznie jest odpowiedzią na stawiane pytania i postulaty mieszkańców, ale praktycznie w żaden sposób się do nich nie odnosi. Na początku pojawia się oczywiście stara śpiewka o wymogach Programu Priorytetowego NFOŚiGW, którą spółka po raz kolejny serwuje ludziom. Szkoda, że nadal nie ma informacji o podstawie prawnej, na mocy której naliczane są koszty za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.

„Wodociągi” przypominają także, że „Zawarcie umowy jest dobrowolne i reguluje wzajemne zobowiązania stron oraz warunki wyznaczone przez program priorytetowy, a szczegółowe zapisy odzwierciedlają przyjętą współpracę Spółki z mieszkańcami”. Od razu nasuwa się pytanie, o jakich zobowiązaniach jest tu mowa i o jakiej współpracy. Aneks do umowy wyraźnie wskazuje, że zobowiązanie jest tylko jedno, leży po stronie właściciela nieruchomości i polega na zapłaceniu wskazanej przez „Wodociągi” kwoty, a o współpracy nie może być mowy, bo spółka nie tylko nie współpracuje, ale nawet nie informuje mieszkańców o istotnych sprawach dotyczących podłączania ich budynków do sieci kanalizacyjnej. Zachęcamy do lektury artykułu Umowa o roboty budowlane: 14 rzeczy, które powinna zawierać umowa z wykonawcą” ze strony muratordom.pl. Po jego przeczytaniu każdy będzie mógł sobie policzyć, ilu warunków nie spełniają umowy wraz z aneksami przygotowane przez głuchołaskie „Wodociągi”.