Negocjacje w sprawie kanalizacji

Odsłony: 1906

{jcomments on}Negocjacje w sprawie kanalizacji

Sprawa kanalizacji, choć czasem przycicha, jest ciągle gorącym tematem w naszej gminie. Dzisiaj odbyło się spotkanie grupy mieszkańców wsi z przedstawicielami władz gminy oraz spółki „Wodociągi”. Konferencja została zorganizowana dzięki staraniom posła PO p. R. Millera, który gościnnie użyczył interlokutorom swojego biura . On też przewodniczył spotkaniu i wspólnie ze zgromadzonymi szukał rozwiązań problemu, który powstał przy okazji kanalizacji trzynastu wsi naszej gminy.  Obie strony konfliktu dyskutowały w życzliwej atmosferze, dyktowanej z pewnością troską o dobro gminy i każdego jej mieszkańca.


Pojawiły się oczywiście kwestie sporne, dotyczące choćby interpretacji przepisów prawnych czy starań o większe dofinansowanie z Funduszu Spójności, jednak wszyscy byli zgodni w tym, że prowadzona w gminie inwestycja wodno-kanalizacyjna jest dobrem najwyższej wagi i dlatego należy dołożyć starań, by doprowadzić do jej ukończenia. Można powiedzieć, że sprawa ruszyła do przodu, gdyż obie strony sporu poszukiwały rozwiązań, które byłyby korzystne i jednocześnie dla żadnej z nich niekrzywdzące. Grupa społeczna wysunęła propozycję, by wprowadzić zapis o zaliczeniu wpłat mieszkańców wsi na poczet opłaty adiacenckiej, przy czym pozostała nadwyżka zostanie zwrócona mieszkańcom, analogicznie zaś niedopłata wyrównana. Identyczny pomysł miał burmistrz gminy, który już wcześniej rozważał takie rozwiązanie, ale zabrakło mu determinacji, by wprowadzić je w życie. Sprawa wymaga należytego przygotowania od strony prawnej i dlatego ustalono termin następnego spotkania na 28 maja. Wtedy zostaną omówione szczegóły porozumienia i miejmy nadzieję, ze dojdzie do ugody. Sukcesem spotkania jest niewatpliwie to, że za sprawą interwencji burmistrza zostanie doprecyzowany aneks do umowy, który był niejasny, a spółka do tej pory odmawiała wprowadzenia potrzebnych w nim zmian. Przedstawiciele „Wodociągów” oświadczyli także, że będą wypłacać odszkodowania właścicielom posesji, przez które przebiega sieć kanalizacyjna.

  Miejmy nadzieję, że dorobek dzisiejszego spotkania nie zostanie zaprzepaszczony i wspólnie już niedługo zaczniemy budować na wartościach, bo jak powiedziano w trakcie dyskusji, na antywartościach niczego dobrego jeszcze nie zbudowano.