Ile w rzeczywistości zapłacimy za kanalizację?

Odsłony: 2644

Ile w rzeczywistości zapłacimy za kanalizację?

Wiele ostatnio się mówi o wysokich opłatach za przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Rzeczywiście są to duże sumy, tym bardziej, że spółka „Wodociągi”, obarcza wszystkich mieszkańców kosztami budowy odcinka kanalizacyjnego od ściany budynku do granicy posesji. Trzeba jednak sobie uświadomić, że na tych opłatach się nie skończy. Mieszkańcy będą obciążeni opłatą adiacencką i kosztem dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Zgodnie z prawem właściciel posesji powinien zapłacić za:

  • Budowę przyłącza kanalizacyjnego- od ostatniej studzienki (jeśli jest na posesji) do ściany budynku, w razie braku studzienki do granicy posesji,
  • Budowę przyłącza wodociągowego (od granicy posesji do budynku),
  • Opłatę adiacencką, tj. jednorazową opłatę wnoszoną przez właściciela nieruchomości w związku ze wzrostem jej wartości spowodowanym budową urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

{jcomments on}