Ministerstwo Finansów w sprawie programów dla rodzin

Odsłony: 2395

{jcomments on}Ministerstwo Finansów w sprawie programów dla rodzin

Na stronach Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat: W związku z artykułem opublikowanym w dzienniku „Rzeczpospolita" 13 lutego 2013 r. pt. „Podatkowy cios w rodziny", dotyczącym opodatkowania rodzin wielodzietnych, które korzystają z gminnych kart uprawniających do zniżek, Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że nieprawdą jest, jakoby taka sytuacja powodowała obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Z wymienionego artykułu wynika, że zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Izbę Skarbową w Warszawie, opodatkowaniu miałyby podlegać ulgi i zniżki dla wielodzietnych i ubogich rodzin, np. na pływalnię czy w przedszkolach, jakie w ramach wsparcia są udzielane przez gminy. Ministerstwo Finansów zwróciło się do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie – Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, o przesłanie akt przytoczonej w artykule sprawy w celu ich weryfikacji, aby w przypadku stwierdzenia błędu niezwłocznie uchylić tę interpretację.

Zgodnie bowiem z art. 87 ust. 2 Konstytucji RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa w RP są, na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego. Takimi powszechnie obowiązującymi aktami prawa miejscowego są zatem np. uchwały rad miejskich, w których ustalane są np. opłaty w żłobkach prowadzonych przez gminy oraz warunki zwolnienia od ponoszenia tych opłat.

Tym samym wszystkie osoby, które spełniają określone w uchwale warunki, mogą korzystać ze zwolnienia przy ustalaniu np. opłaty za żłobek. Jeżeli zatem urząd gminy podejmie uchwałę o pomocy polegającej na przyznaniu pomocy w postaci ulg i zniżek, kierowanej do grupy społeczeństwa spełniającej określone kryteria, czyli np. rodzin wielodzietnych, to taka sytuacja nie powoduje powstania przychodu po stronie osób z niej korzystających – czyli nie występuje konieczność opodatkowania.