Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Odsłony: 2700

{jcomments on}Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Regionalna Izba Obrachunkowa informuje, że w Dzienniku Ustaw z dnia 19 lutego 2013 r. pod poz. 228 opublikowano ustawę z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ustawa dopuszcza stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy, wprowadza dla gmin możliwość różnicowania stawek opłat, wprowadzenia zwolnień przedmiotowych, ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości spełniających ustalone przez gminę kryteria lub określenia szczegółowych zasad ustalania opłat.


W celu ułatwienia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uiszczania opłaty przez właścicieli nieruchomości, ustawa wprowadza możliwość poboru opłaty w drodze inkasa. Wprowadza się również możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Ustawa nadaje wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta uprawnienia organu egzekucyjnego w odniesieniu do należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.