Bezrobocie w styczniu

Odsłony: 3079

{jcomments on}Bezrobocie w styczniu

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia br. ukształtowała się na poziomie 15,2%, tj. wyższym o 1,1 p. proc. niż przed rokiem i o 1,0 p. proc. w porównaniu z grudniem 2012 r. Województwo opolskie pod względem wysokości stopy bezrobocia uplasowało się na 8 miejscu w kraju (najwyższą pozycję zajmowało województwo wielkopolskie ze stopą bezrobocia równą 10,6%). Do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia nadal należały: nyski (23,1% wobec 20,2% w styczniu ub. roku), brzeski (21,6% wobec 21,6%), głubczycki (20,6% wobec 19,1%) oraz prudnicki (20,4% wobec 19,4%), a o najniższej – m. Opole (7,6% wobec 6,7%). W skali roku stopa bezrobocia zwiększyła się w 10 powiatach. Najwyższy wzrost odnotowano w powiecie nyskim (o 2,9 p. proc.), a następnie w powiatach: opolskim (o 1,6 p. proc.) i głubczyckim (o 1,5 p. proc.). Spadek natomiast wystąpił jedynie w powiecie kluczborskim (o 0,2 p. proc.). W powiecie brzeskim stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie ze stycznia 2012 r. Mapa i dane statystyczne pochodzą z publikacji Urzędu Statystycznego w Opolu - "Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego."