Będą oszczędności

przez JW
Odsłony: 880

W związku z planowanym zmniejszeniem wpływów do budżetu z podatku od nieruchomości będą musiały nastąpić cięcia w wydatkach gminy.

Planowane są następujące oszczędności:

- zmniejszenie wydatków na bezpłatną komunikację na terenie gminy o 50 000 zł

- zmniejszenie wydatków na promocję gminy o 70 000 zł

- zmniejszenie wydatków na realizację zadań oświatowych w tym na media w szkołach, dowóz dzieci niepełnosprawnych, wyjazd dzieci na basen o 40 000zł

- zmniejszenie wydatków na realizację imprez kulturalnych o kwotę 180 000 zł

- zmniejszenie wydatków na realizację imprez w Muszli na kwotę 100 000 zł

 

Oszczędności nastąpią też w wydatkach inwestycyjnych na realizacji następujących zadań:

- „Budżet Obywatelski” o 200 000 zł

- „Program zagospodarowania podwórek” o 50 000 zł

- „Zagospodarowanie turystyczne Łączek” o 30 000 zł

- „Modernizacja wieży zegarowej” o 30 000 zł