Wypowiedz umowę „Komunalnikowi”

Odsłony: 8391

{jcomments on}Wypowiedz umowę „Komunalnikowi”

Już 1 lipca wejdzie w życie „ustawa śmieciowa”, która spowoduje zmiany w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W naszej gminie będzie to stawka od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Nie wiadomo jeszcze, jaka firma wygra przetarg na usługi w tym zakresie i dlatego już dziś  właściciele domów, zarządcy wspólnot i spółdzielni oraz firmy i instytucje powinny pomyśleć o wypowiedzeniu dotychczasowych umów na odbiór odpadów komunalnych z głuchołaskim „Komunalnikiem”. Najprawdopodobniej na wszystkich umowach widnieje zapis: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego”. A zatem w naszym przypadku należy wystąpić z pismem o wypowiedzenie umowy do 31 marca 2013 r.

Sprawa jest poważna, bo może się okazać, że ci, którzy nie wypowiedzą w tym terminie umów, od 1 lipca będą musieli płacić za wywóz śmieci podwójnie, tzn. należność dla gminy zgodną z uchwałą  rady miejskiej oraz fakturę wynikającą z dotychczasowej umowy z „Komunalnikiem”. Napisanie wypowiedzenia umowy nie powinno sprawiać kłopotu. Wystarczy na zwykłej kartce papieru napisać oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem na 30 czerwca 2013 roku w związku z wejściem w życie zapisów ustawy o zagospodarowaniu odpadami i podać swoje dane. Taki dokument składamy następnie w sekretariacie firmy przy ul. Andersa lub wysyłamy go pocztą. (foto. Patrick)