Podziemne trasy turystyczne w Złotych Horach

{jcomments on}Podziemne trasy turystyczne w Złotych Horach

Władze miasta Złote Hory otrzymały dotację w wysokości 2 mln czeskich koron, które mają być przeznaczone na przygotowanie podziemnych tras turystycznych. W mieście tym wydobywano złoto, jest tam około 200 km podziemnych tuneli w rejonie góry Poprzeczny Wierch, z czego część zostanie zabezpieczona pod przyszłe trakty.

Odsłony: 1960
0

Pożar na ulicy Kościuszki

{jcomments on}Pożar na ulicy Kościuszki

29 marca 2013 roku o godzinie 21:17 doszło do pożaru w Głuchołazach na ul. Kościuszki. Przyczyna - pożaru nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych. Zadymienie pomieszczeń spowodowane zostało wepchnięciem dymu wydostającego się z komina. Strażacy z Głuchołaz zabezpieczyli miejsce zdarzenia, oddymili i przewietrzyli pomieszczenie.  (fot. Kasjanek)

Odsłony: 2122
0

Bezpieczna Wielkanoc

{jcomments on}Bezpieczna Wielkanoc

Aby Święta Wielkanocne były dla wszystkich spokojne i bezpieczne warto skorzystać z porad, którymi dzielą się policjanci na stronie internetowej http://www.opolska.policja.gov.pl/.

Odsłony: 2287
0

Wielki Piątek

{jcomments on}Wielki Piątek


Dziś kolejny z dni Wielkiego Tygodnia – Wielki Piątek. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy w Kościele katolickim nie odprawia się Mszy świętej. Wierni natomiast uczestniczą w Liturgii Męki Pańskiej, na którą składają się: Liturgia Słowa, Adoracja Krzyża i Komunia Święta. Liturgia ta jest pamiątką Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu i jego ostatecznego zwycięstwa. Podczas wielkopiątkowych ceremonii używane są czerwone szaty liturgiczne – symbol miłości Boga do ludzi. W kościołach, na znak żałoby, nie rozbrzmiewają żadne instrumenty muzyczne i nie śpiewa się pieśni na wejście. Liturgię rozpoczyna celebrujący kapłan od przyjęcia postawy szczególnego uniżenia się wobec Boga, czyli od leżenia krzyżem. Na zakończenie Jezus Eucharystyczny zostaje przeniesiony do przygotowanego wcześniej Grobu Pańskiego i rozpoczyna się modlitwa adoracyjna, trwająca aż do Liturgii Wielkiej Soboty

Wielki Piątek jest dniem szczególnej zadumy nad Męką Chrystusa, modlitwy i powagi. Katolików obowiązuje w tym dniu post ścisły.

Odsłony: 2098
0

Ulgi dla przedsiębiorców

{jcomments on}Ulgi dla przedsiębiorców

Aby przeciwdziałać rosnącemu w gminie bezrobociu, władze gminy Głuchołazy planują wprowadzić ulgi dla przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy. Wysokość ulgi ma wynieść ok. 2400 zł (na jedno utworzone miejsce pracy).   Stosowna uchwała zapadnie najprawdopodobniej na kwietniowej sesji. Wprowadzenie jej w życie jest jednak uzależnione od pozytywnej opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie wiadomo bowiem, czy taka ulga nie narusza przepisów o ochronie konkurencji.

Odsłony: 2134
0

Wielki sukces głuchołaskiej licealistki

{jcomments on}Wielki sukces głuchołaskiej licealistki

Uczennica naszego liceum Klaudia Cholewa zajęła pierwsze miejsce w finale XV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie. Należy dodać, że Klaudia jest zaledwie w drugiej klasie a pokonała rywali z innych województw. Zwycięstwo zapewnia jej przyjęcie na wyższą uczelnię z pominięciem procedury kwalifikacyjnej.

Odsłony: 1974
0

Przypominamy wypowiedz umowę „Komunalnikowi”

{jcomments on}Przypominamy, wypowiedz umowę „Komunalnikowi”

Już 1 lipca wejdzie w życie „ustawa śmieciowa”, która spowoduje zmiany w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W naszej gminie będzie to stawka od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Nie wiadomo jeszcze, jaka firma wygra przetarg na usługi w tym zakresie i dlatego już dziś właściciele domów, zarządcy wspólnot i spółdzielni oraz firmy i instytucje powinny pomyśleć o wypowiedzeniu dotychczasowych umów na odbiór odpadów komunalnych z głuchołaskim „Komunalnikiem”. Najprawdopodobniej na wszystkich umowach widnieje zapis: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego”. A zatem w naszym przypadku należy wystąpić z pismem o wypowiedzenie umowy do 31 marca 2013 r.
Sprawa jest poważna, bo może się okazać, że ci, którzy nie wypowiedzą w tym terminie umów, od 1 lipca będą musieli płacić za wywóz śmieci podwójnie, tzn. należność dla gminy zgodną z uchwałą rady miejskiej oraz fakturę wynikającą z dotychczasowej umowy z „Komunalnikiem”. Napisanie wypowiedzenia umowy nie powinno sprawiać kłopotu. Wystarczy na zwykłej kartce papieru napisać oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem na 30 czerwca 2013 roku w związku z wejściem w życie zapisów ustawy o zagospodarowaniu odpadami i podać swoje dane. Taki dokument składamy następnie w sekretariacie firmy przy ul. Andersa lub wysyłamy go pocztą. (foto. Patrick)

Wzór wniosku o rozwiązanie umowy znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta.

www.glucholazy.pl

Odsłony: 2203
0

Rozmowy na temat utworzenia Specjalnej Strefy Demograficznej

{jcomments on}Rozmowy na temat utworzenia Specjalnej Strefy Demograficznej

W głuchołaskim liceum odbyły się konsultacje społeczne na temat programu Specjalnej Strefy Demograficznej, w którym wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk. Władze województwa zachęcały do tworzenia obywatelskiej koalicji i przeciwdziałania wyludnianiu się regionu ponieważ w ostatnich latach ubyło w gminie Głuchołazy 1200 mieszkańców. Przyczyną jest bezrobocie; inny problem to brak wykwalifikowanych pracowników z powodu nieodpowiedniego, niedostosowanego do potrzeb rynku szkolnictwa zawodowego.

Odsłony: 1989
0

Brakuje nam dyrektorów dwóch szkół

{jcomments on}Brakuje nam dyrektorów dwóch szkół

Tylko jeden z trzech ogłoszonych konkursów na dyrektorów szkół podstawowych zakończył się sukcesem. Przypomnijmy, że konkursy ogłoszono na dyrektorów szkół w Nowym Świętowie, PSP nr 1 i PSP nr 2 w Głuchołazach. Spośród kandydatów tylko jedna osoba zdobyła akceptację komisji. Była to dotychczasowa dyrektor szkoły w Nowym Świętowie, Beata Węgrzyn. Problem z wyborem pojawił się w Głuchołazach. Wszyscy kandydaci ubiegający się o stanowisko dyrektora nie spełnili wymogów formalnych. Poza tym trzeba przyznać, że konkurs nie cieszył się dużym zainteresowaniem. Dyrektorami głuchołaskich szkół chciały być tylko trzy osoby, w tym jeden obcokrajowiec z Czech.

Odsłony: 2273
0

Partnerstwo Nyskie 2020

{jcomments on}Partnerstwo Nyskie 2020

3 powiaty (nyski, prudnicki i głubczycki) i 14 gmin będą ze sobą współpracować w celu pozyskania środków unijnych. Na początek będę się starały uzyskać 2 miliony 670 tysięcy złotych. (foto. Stevy76)

Odsłony: 2182
0

Pożar sadzy w kominie

{jcomments on}Pożar sadzy w kominie

W Głuchołazach na ulicy Sobieskiego w budynku jednorodzinnym o godzinie 6:58 zapaliła się sadze w kominie. W gaszeniu pożaru brali udział strażacy z Głuchołaz i Gierałcice. Straty 15 tysięcy złotych, uratowane mienie 250 tysięcy złotych. (fot. Kasjanek)

Odsłony: 2107
0

Holenderskie krajobrazy w Szybowicach

{jcomments on}Holenderskie krajobrazy w Szybowicach

We wsi Szybowice, w powiecie prudnickim ma zostać wybudowanych 19 nowoczesnych turbin wiatrakowych. Inwestor – spółka Greenbear Corporation z Warszawy zapewnia, że wiatraki nie będą uciążliwe dla ludzi oraz środowiska. Wiatraki o wysokości ponad 150 metrów i mocy 46 megawatów staną w odległości nie mniejszej niż 800 m od gospodarstw. Podobna inwestycja planowana jest w gminie Lubrza. (Foto  Tomasz Sienicki)

Odsłony: 2155
0

O czym należy pamiętać, składając PIT

{jcomments on}O czym należy pamiętać, składając PIT

Jeszcze tylko do końca kwietnia trwa okres rozliczeniowy dla podatników, którzy uzyskali dochody w 2012 r. Jeśli nie złożymy w terminie deklaracji PIT, możemy zostać obciążeni karą pieniężną. W szczególnych okolicznościach urzędy skarbowe idą podatnikom na rękę i korzystają z prawa niestosowania kar. Postępują tak w sytuacjach, gdy podatnik okazał skruchę, tzn. w formie pisemnej złożył zawiadomienie o zaistniałym zaniedbaniu, a także wyjaśnił powód opóźnienia. Podatek oczywiście trzeba niezwłocznie zapłacić, by nie narazić się na dodatkowe koszty.

Odsłony: 2031
0

Jak poprawić kondycję budynków komunalnych i przy okazji gminy?

{jcomments on}Jak poprawić kondycję budynków komunalnych i przy okazji gminy?

Jak się okazuje czynsze za mieszkania komunalne w Głuchołazach są jednymi z najniższych w okolicy. Nie można się temu dziwić, gdyż lokale te zamieszkują często najubożsi mieszkańcy miasta, a biorąc pod uwagę duże bezrobocie, trudno się dziwić, że płacą tak niewiele. Z drugiej strony niskość tych czynszów i fakt, że niektórzy lokatorzy zalegają z opłatami, znajduje odzwierciedlenie w wyglądzie budynków komunalnych. Kamienice w wielu przypadkach straszą swoim wyglądem, a pozyskane na opłatach kwoty pozwalają jedynie na utrzymanie tych nieruchomości w stanie niezagrażającym życiu. Zdaniem prezesa Głuchołaskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego mieszkania, które zostały odsprzedane ich najemcom, mają się lepiej. Powstałe wspólnoty zaciągają kredyty i remontują kamienice.

Odsłony: 2264
0

Burmistrz o szkołach stowarzyszeniowych

{jcomments on}Burmistrz o szkołach stowarzyszeniowych

23 marca 2013 r. w porannej audycji Radia Opole burmistrz Głuchołaz zabrał głos w sprawie szkół stowarzyszeniowych. Powiedział m.in.:

„Kiedyś musieliśmy ze względów demograficznych zamykać szkoły. Daliśmy szansę stowarzyszeniom. Powstały szkoły publiczne, gdzie okazuje się, że oczekiwania tych szkół są zdecydowanie większe niż te, które deklarowały przy zakładaniu szkoły. Bo przecież reguły się nie zmieniły, klarowne zasady były i są w gminie Głuchołazy już od lat ponad czternastu, kiedy pierwsza szkoła stowarzyszeniowa została uruchomiona”.

Pierwsze zdanie niewątpliwie zabrzmiało optymistycznie. Skoro zamykano szkoły kiedyś, to obecnie nam to już może nie grozi, więc ku ogólnej radości dwie wiejskie szkoły się w gminie utrzymają.

Odsłony: 2096
0

O bezrobociu na Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego

{jcomments on}O bezrobociu na Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego

– Stopa bezrobocia w regionie wynosi 15,5% – poinformował Jacek Suski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu podczas posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego odbyła specjalne posiedzenie podczas, którego omawiano sytuację na rynku pracy oraz problem łamania praw pracowniczych.
– Mamy w regionie 56 600 bezrobotnych. Styczeń był bardzo zły, luty trochę lepszy. Jeśli chodzi o marzec, to liczę się z tym, że albo będzie bardzo mały wzrost bezrobocia, albo na poziomie zera. W tej chwili zadziałały pieniądze Funduszu Pracy, które powiatowe urzędy pracy wykorzystały na różne programy. Poza tym zbliża się wiosna, co sprawia, że są uruchamiane różnego rodzaju roboty sezonowe – tłumaczy Jacek Suski.

Podczas spotkania Komisji mówiono także o nierównym traktowaniu pracowników i łamaniu ich praw.

Odsłony: 1981
0