Czy ktoś utajnił protokoły z sesji Rady Miejskiej?

{jcomments on}Czy ktoś utajnił protokoły z sesji Rady Miejskiej?

Biuletyn Informacji Publicznej na stronie http://gmina.glucholazy.sisco.info/?id=3676, mówiąc kolokwialnie, nadal świeci pustkami. Mimo że mamy już połowę marca, nie opublikowano ani jednego protokołu z sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach, mało tego nie utworzono nawet folderu na nowy rok kalendarzowy. Coś w tym musi być, bo dawniej nie obserwowaliśmy takich opóźnień. Jeden z radnych zapytany o czas ukazywania się na stronie protokołów odparł, że następuje to trzy dni przed kolejną sesją. Widocznie się pomylił, bo twierdził tak w styczniu, po drodze było posiedzenie lutowe, a protokołów jak nie było, tak nie ma. Pozostaje nam ubolewać, że wzbrania się mieszkańcom gminy wglądu w dokumentację, która traktuje o ich sprawach, i snuć domysły, co takiego ukrywa nasza władza.

Odsłony: 2591
0

Czy upadną spółki komunalne?

{jcomments on}Czy upadną spółki komunalne?

Niestety, firma komunalna w Prudnik przegrała przetarg na oczyszczanie gminy, wygrała go bowiem firma REMONDIS (działająca w 35 krajach), która zaoferowała niższą cenę na te usługi. Czy to samo czeka inne gminne spółki komunalne? Wkrótce i w naszej gminie odbędzie się przetarg na wywóz śmieci. (foto. Patrick)

Odsłony: 2460
0

Pomysłowy ogrodnik

{jcomments on}Pomysłowy ogrodnik

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej w Nysie znaleźli u jej 33 – letniego mieszkańca 10 doniczek z sadzonkami konopi indyjskiej oraz sprzęt do jej uprawy. Niedoszły ogrodnik hodujący kilkucentymetrowe roślinki w szafie – usłyszał zarzut nielegalnej uprawy konopi indyjskich.

Odsłony: 2517
0

Kocie łby na Opolskiej

{jcomments on}Kocie łby na Opolskiej

Władze Głuchołaz obiecują, że jak zima trochę zelżeje to rozpoczną się prace na ulicy Opolskiej, gdzie bruk się zapada i kierowcy boją się, iż uszkodzą zawieszenie swoich pojazdów. Ulica znów wygląda jak po wojnie, choć minęły zaledwie 4 lata od jej generalnego remontu. Utopiono w niej 4 mln złotych, inwestycja została zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Odsłony: 2584
0

Pożar altanki

{jcomments on}Pożar altanki

13 marca 2013 roku o godzinie 18:21 doszło do pożaru altanki w Głuchołazach na ulicy Kopernika. (fot. Kasjanek)

Odsłony: 2622
0

Ustawa śmieciowa na cmentarzu

{jcomments on}Ustawa śmieciowa na cmentarzu

Jak się okazuje ustawa śmieciowa będzie obowiązywała od 1 lipca nie tylko żywych, ale również zmarłych. Jej zasady dotyczą bowiem gospodarowania śmieciami także na cmentarzach. Do tej pory administracja cmentarza płaciła za wywóz jednego kontenera ok. kilkuset złotych. Teraz opłaty będą dotyczyły najprawdopodobniej każdego grobu (rzadziej powierzchni cmentarza), a zatem kwota do zapłaty będzie zależna od  ilości mogił. W związku z zaistniałą sytuacją w ostatnią niedzielę  w głuchołaskim kościele odczytano apel do rodzin zmarłych o uiszczanie zaległych opłat za groby.

Odsłony: 3524
0

Ratunek dla Nysy ?

{jcomments on}Ratunek dla Nysy ?

Projekt „Innowacyjna Nysa” ma za zadanie stworzyć dla tego miasta program wyjścia z gospodarczej zapaści. W czwartek (14 marca) pierwsi członkowie grupy zaproszonych ekspertów prof. Jadwiga Staniszkis, socjolog i pracownik naukowy PAN oraz były minister finansów dr Stanisław Kluza spotkają się w Nysie.

 

Odsłony: 2513
0

Propozycje nowych rozwiązań prawnych.

{jcomments on}Propozycje nowych rozwiązań prawnych.

Na stronach Komendy Policji w Opolu pojawił się artykuł promujący zmiany w prawie. Przedstawiamy go poniżej. Zawiera sporo cennych uwag, np.: Jak zniechęcić drobnego złodziejaszka do kradzieży? Pokazać mu, że w przypadku zatrzymania zostanie ukarany bardzo szybko i dolegliwie finansowo. Wdrożenie nowych propozycji podniesienia progu kwotowego wykroczenia, wyższe grzywny i rejestracja sprawców, mogą to zapewnić.
Szybko wymierzane i dotkliwe finansowo – takie powinny być kary dla złodziei dopuszczających się drobnych kradzieży. Czyny takie są szczególnie uciążliwe społecznie, co sprawia, że policja koncentruje się na walce ze złodziejami tak, by maksymalnie uniemożliwić im proceder i zniechęcić do niego. Stąd propozycja nowych rozwiązań, które z pewnością utrudnią życie złodziejowi. Policji zależy, by każdy kto dopuści się złamania prawa – przestępstwa czy wykroczenia, poniósł dające mu do myślenia konsekwencje.
Jak to zrobić?
Propozycja zmiany prawa idąca w kierunku skuteczniejszego ścigania złodziei opiera się na trzech filarach:
1) podniesieniu wartości granicznych wykroczenia z 250 złotych do proponowanego 1000 złotych,
2) podniesienie stawki grzywny za drobne kradzieże nawet do kilku tysięcy złotych,
3) rejestrację wykroczeń i ich sprawców.
Jakie korzyści płyną z tych zmian?

Odsłony: 2496
0

„Bezpieczniej z dzielnicowym”

{jcomments on}„Bezpieczniej z dzielnicowym”

Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Opolu opracował projekt, który ma ułatwić mieszkańcom kontakt z dzielnicowymi, przybliżyć ich sylwetkę i zapoznać z charakterem ich pracy. Do projektu włączyły się samorządy lokalne województwa opolskiego. Po przez strony internetowe urzędów gmin będziemy mieli szansę poznać wreszcie „naszego” dzielnicowego, dowiemy się gdzie go szukać kiedy jest potrzebny.

Odsłony: 2575
0

Czy wiesz jak zadłużona jest nasza Gmina?

{jcomments on}Czy wiesz jak zadłużona jest nasza Gmina?

Według projektu uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2013 – 2016 zadłużenie na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 30.760.298 zł.

Przyjmując, że Gminę naszą zamieszkuje 25 084 mieszkańców (dane 31.12.2011r.) na jednego mieszkańca przypada 1226,29 zł zadłużenia.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 20 maja 2014 roku w raporcie „ANALIZA RYZYKA WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ W GOSPODARCE FINANSOWEJ - STAN NA 31.12.2011 r.” - umieściła Gminę Głuchołazy na liście jednostek samorządu terytorialnego, w których ryzyko wystąpienia zagrożeń w gospodarce finansowej na dzień 31.12.2011 r. było zwiększone.

W raporcie Regionalnej Izby Obrachunkowej czytamy:

Odsłony: 2653
0

Jak to z filozofią było?

{jcomments on}Jak to z filozofią było?

Dzisiaj z ogromną przyjemnością obejrzeliśmy przedstawienie pt. „Historia filozofii po góralsku” wg ks. prof. Józefa Tischnera wyreżyserowane przez krakowskiego reżysera Bogdana Cioska.. W sposób przystępny i niezwykle zabawny aktorzy przeprowadzili nas przez kolejne okresy klasycznej filozofii greckiej. Przedstawienie okraszone tańcem i góralskimi przyśpiewkami dostarczyło nam prawdziwej frajdy

Odsłony: 2397
0

Apel o bezpieczną jazdę

{jcomments on}Apel o bezpieczną jazdę

Komenda policji w Opolu apeluje o ostrożną jazdę.
Pogorszenie się warunków atmosferycznych w ciągu kilku ostatnich dni zaskoczyło wielu kierowców w naszym kraju. Niestety, nie wszyscy pamiętają o tym, że gdy temperatura jest na niewielkim plusie albo spada poniżej zera, a na drodze pojawia się śnieg, pada deszcz z mżawką, warunki na jezdni są wyjątkowo zdradliwe i należy jechać ostrożniej, wolniej i rozsądniej.

Odsłony: 2585
0

Nowy kierunek w PWSZ w Nysie

{jcomments on}Nowy kierunek w PWSZ w Nysie

W tym roku PWSZ w Nysie otwiera nowy kierunek nauczania – realizacja dźwięku. Odzew jest ogromny, potencjalni studenci dzwonią nawet z odległych miejscowości. Szkoła przygotowuje pracownie i sprowadza specjalistyczny sprzęt. (foto.  Rudolf Schuba)

 

Odsłony: 2627
0

Wypowiedz umowę „Komunalnikowi”

{jcomments on}Wypowiedz umowę „Komunalnikowi”

Już 1 lipca wejdzie w życie „ustawa śmieciowa”, która spowoduje zmiany w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W naszej gminie będzie to stawka od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Nie wiadomo jeszcze, jaka firma wygra przetarg na usługi w tym zakresie i dlatego już dziś  właściciele domów, zarządcy wspólnot i spółdzielni oraz firmy i instytucje powinny pomyśleć o wypowiedzeniu dotychczasowych umów na odbiór odpadów komunalnych z głuchołaskim „Komunalnikiem”. Najprawdopodobniej na wszystkich umowach widnieje zapis: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego”. A zatem w naszym przypadku należy wystąpić z pismem o wypowiedzenie umowy do 31 marca 2013 r.

Odsłony: 8383
0

Czyżby groził nam wtórny analfabetyzm ?

{jcomments on}Czyżby groził nam wtórny analfabetyzm ?

Aż 61 % Polaków nie przeczytało w ciągu ostatniego roku ani jednej książki. Badania przeprowadziła Biblioteka Narodowa we współpracy z TNS Polska. Prawie 40 % przeczytało zaledwie jedną książkę. Osoby po 60 roku życia czytają dwa razy mniej niż nastolatki. Kobiety częściej niż mężczyźni sięgają po książkę, tak samo mieszkańcy wsi czytają mniej niż mieszkańcy miast. Choć generalnie wykształcenie sprzyja czytelnictwu to jednak aż 34 % Polaków z wyższym wykształceniem nie przeczytało w tym roku ani jednej książki. Skomentujcie to. (Foto. Joe Crawford)

Odsłony: 2428
0

Szum wokół dotacji dla szkół stowarzyszeniowych

{jcomments on}Szum wokół dotacji dla szkół stowarzyszeniowych

Artykuł zamieszczony na naszej stronie rozpoczął dyskusję dotyczącą wysokości dotacji dla szkół stowarzyszeniowych w naszej gminie. Nie ulega wątpliwości, że gmina musi łożyć pieniądze na każdego ucznia, który kształci się w takiej placówce. I nie jest to jej dobra wola, ale obowiązek, który nakłada ustawa, a konkretnie w art. 80 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zgodnie z nim dotacja z budżetu gminy powinna być równa wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez gminę. Obecnie kwota ta jest średnią na jednego ucznia ze wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, czyli  2 wiejskich i 2 miejskich.

Odsłony: 3344
0