„Wodociągi” w Gierałcicach odcinek 1: przepompownie

{jcomments on}„Wodociągi” w Gierałcicach – odcinek 1: przepompownie

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przepompownia jest uważana za urządzenie kanalizacyjne:

„urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków (art. 2 ustawy)

Przepompownie zatem powinny być finansowane przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

Art. 15.

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1.”

A teraz fragment dyskusji ze spotkania przedstawicieli „Wodociągów” z mieszkańcami Gierałcic:

Mieszkaniec: Mam jeszcze jedno pytanie –sprawa przepompowni, bo tutaj nikt nie mówi o tych przepompowniach i chcielibyśmy się dowiedzieć, kto to będzie finansował, kto to będzie prąd dawał na te przepompownie itd.

Odsłony: 3426
0

Opolszczyzna może otrzymać 759 milionów euro

{jcomments on}Opolszczyzna może otrzymać 759 milionów euro

Podajemy za radiem Opole, że województwo opolskie ma otrzymać w latach 2014 – 2020 około 759 milionów euro z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jak informuje wicemarszałek regionu Antoni Konopka ta kwota to na razie propozycja. Jednakże pieniędzy ma być więcej niż w latach ubiegłych ponieważ Opolszczyzna to region zagrożony depopulacją, niskim PKB i dużym bezrobociem. Do puli dojdą jeszcze pieniądze na Aglomerację Opolską i fundusze na projekt Specjalnej Strefy Demograficznej i rolnictwo, z tej ostatniej puli nasze województwo ma otrzymać około 4 miliardów złotych. (foto. Stevy76)

Odsłony: 2466
0

Gminy o największych dochodach na Opolszczyźnie

{jcomments on}Gminy o największych dochodach na Opolszczyźnie

Na terenie województwa opolskiego znajduje się 71 gmin. Przygotowaliśmy zestawienie tych, które mają największe dochody. Listę opracowano na podstawie danych opolskiego Urzędu Statystycznego za 2011 rok, (to jak na razie najnowsze zbiorcze dane na temat dochodów gmin).

1. miejsce: Opole - 552,8 mln zł
2. miejsce: Kędzierzyn-Koźle - 213,5 mln zł
3. miejsce: Nysa - 137,5 mln zł
4. miejsce: : Kluczbork - 96,5 mln zł
5. miejsce : Brzeg 92,1 mln zł

Odsłony: 2641
0

Akcja strażaków

{jcomments on}Akcja strażaków

19 lutego 2013 roku o godzinie 14:01 na drogę Stary Las – Hajduki przewróciło się drzewo. W akcji usuwania drzewa brali udział strażacy z OSP Stary Las. (fot. Kasjanek)

Odsłony: 2846
0

Spotkanie z "Wodociagami" w Gieralcicach

{jcomments on}Spotkanie z "Wodociągami" w Gierałcicach"

18 lutego, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, odbyło się spotkanie przedstawicieli "Wodociągów" z mieszkańcami Gierałcic. Swoją obecnością zaszczycił zgromadzonych p. prezes spółki, a także wiceburmistrz. Nie zabrakło też radnego wsi oraz sołtysa. Wszyscy oczekiwali konkretnych odpowiedzi na pytania dotyczące podstawy prawnej, na mocy której sporządzone zostały aneksy do umów, oraz wyjaśnienia, skąd się wzięły tak wysokie kwoty do zapłaty.

Odsłony: 5082
0

Kursy dla bezrobotnych

{jcomments on}Kursy dla bezrobotnych

W Radiu Opole Dyrektor Urzędu Pracy w Nysie Kordian Kolbiarz ogłosił nabór osób bezrobotnych (co najmniej od pół roku bez pracy) w wieku 50 lat i więcej na kursy językowe i obsługi komputera. Uczestnicy kursu, którzy pozytywnie zdadzą egzaminy uzyskają europejskie certyfikaty umożliwiające pracę za granicą. Urząd Pracy pozyskał na ten cel 100 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego. Osoby zainteresowane powinny zgłaszać się od 18. 02 (poniedziałku) do pośredniaka na ulicy Słowiańskiej.

Odsłony: 2858
0

Spotkania "Wodociągów" z mieszkańcami wsi

Spotkania "Wodociągów" z mieszkańcami wsi

Gminna inwestycja wodociągowo-kanalizacyjna dociera do kolejnych miejscowości naszej gminy. Z tej okazji przedstawiciele "Wodociągów" spotykają się z mieszkańcami, aby poinformować ich o planowanych pracach oraz wynikających z tego kosztach. W piątek spotkanie takie miało miejsce w Sławniowicach, a poniedziałek jest przewidziane w Gierałcicach. Najwięcej kontrowersji budzi oczywiście kwota do zapłaty, która w większości przypadków wynosi kilka tysięcy złotych.

Zachęcamy do przeczytania artykułów, które poruszają tę tematykę:

Odsłony: 2796
0

Ministerstwo Finansów w sprawie programów dla rodzin

{jcomments on}Ministerstwo Finansów w sprawie programów dla rodzin

Na stronach Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat: W związku z artykułem opublikowanym w dzienniku „Rzeczpospolita" 13 lutego 2013 r. pt. „Podatkowy cios w rodziny", dotyczącym opodatkowania rodzin wielodzietnych, które korzystają z gminnych kart uprawniających do zniżek, Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że nieprawdą jest, jakoby taka sytuacja powodowała obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Z wymienionego artykułu wynika, że zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Izbę Skarbową w Warszawie, opodatkowaniu miałyby podlegać ulgi i zniżki dla wielodzietnych i ubogich rodzin, np. na pływalnię czy w przedszkolach, jakie w ramach wsparcia są udzielane przez gminy. Ministerstwo Finansów zwróciło się do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie – Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, o przesłanie akt przytoczonej w artykule sprawy w celu ich weryfikacji, aby w przypadku stwierdzenia błędu niezwłocznie uchylić tę interpretację.

Odsłony: 2399
0

Głuchołaska firma laureatem Forbesa 2013

{jcomments on}Głuchołaska firma laureatem  Forbesa 2013

Już po raz siódmy redakcja miesięcznika „Forbes” oraz wywiadownia BISNODE ogłosiła ranking firm najszybciej zwiększających swoją wartość i przyznała swoje nagrody. Do rywalizacji mogły stanąć tylko te przedsiębiorstwa, które w roku 2011 osiągnęły przychód co najmniej 5 mln złotych. W sumie wyróżniono 1931 przedsiębiorstw, a wśród nich:

  • 184 w kategorii firm dużych (powyżej 250 mln przychodu),
  • 511 w kategorii firm średnich (50 - 250 mln przychodu),
  • 1236 w kategorii firm małych ( 5- 50 mln przychodu).

W kategorii firm o przychodach na poziomie 5-50 mln zł II miejsce na Opolszczyźnie, po brzeskiej spółce „INWAP”, zajęła głuchołaska spółka „Partner”.

Odsłony: 2604
0

Pożar w Polskim Świętowie

{jcomments on}Pożar w Polskim Świętowie

15 lutego 2013 roku o godzinie 8:20 doszło do pożaru w Polskim Świętowie. Podczas prowadzonych działań w pomieszczeniu, w którym stwierdzono ognisko pożaru znaleziono nieprzytomną osobę, którą natychmiast ewakuowano i przekazano pogotowiu ratunkowemu. Po kilku minutach obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon. W akcji gaśniczej brali udział strażacy z Polskiego Świętowa, Nowego Świętowa i Głuchołaz. (fot. Kasjanek)

Odsłony: 2611
0

Uwaga - tlenek węgla

{jcomments on}Uwaga – tlenek węgla

14 lutego 2013 roku o 16:30 strażacy z Głuchołaz interweniowali w budynku wielorodzinnym na ulicy Szopena. Podejrzenie zatrucia tlenkiem węgla. Po przyjeździe i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, dokonano pomiaru i potwierdzono obecność niebezpiecznego gazu w wysokości 89 ppm. Strażacy po przewietrzeniu mieszkania, ponownie zbadali pomieszczenia na zawartość CO, nie wykryli niebezpiecznego związku. Przybyłe na miejsce pogotowie zabrało poszkodowaną do szpitala. (fot. Ka sjanek)

Odsłony: 2609
0

Czarne chmury na programem dla rodzin

{jcomments on}Czarne chmury nad programem „Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+”


Jak podaje portal internetowy Bankier.pl skarbówka żąda podatku od rodzin wielodzietnych, które korzystają z gminnych kart uprawniających do zniżek. Z interpretacji, którą przygotowała Izba Skarbowa w Warszawie, wynika, że osoby mające zniżki uzyskują korzyść, a więc są zobowiązane do zapłaty podatku.

Wniosek o interpretację w tej sprawie złożył Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach. Chodziło o zniżki na pływalnię i opłaty w przedszkolach. Według skarbówki, każda osoba, która korzysta ze zniżek, musi złożyć PIT-8C.

Odsłony: 2654
0

Pożar w Gierałcicech

{jcomments on}Pożar w Gierałcicach

13 lutego 2013 roku o godzinie 14:45 doszło do pożaru w Gierałcicach. W akcji gaszenia pożaru brały udział jednostki straż pożarnej z Gierałcic i Głuchołaz. (fot. Kasjanek)

 

Odsłony: 2681
0

Burmistrz zaprasza, ale pieniędzy nie przewiduje

Burmistrz zaprasza, ale pieniędzy nie przewiduje

W grudniu 2012 r. Rada Miejska w Głuchołazach przyjęła program „Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+”. Celem projektu jest zwolnienie rodzin wielodzietnych z opłat za przedszkole. Niestety, i burmistrz i Rada Miejska w Głuchołazach zapomnieli, że na naszym terenie  tylko 4 przedszkola  prowadzone przez gminę. Pozostałe prowadzą stowarzyszenia.

W styczniu tego roku Burmistrz Głuchołaz wystosował do zarządów stowarzyszeń pismo, w którym serdecznie zaprosił je do udziału w programie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że gmina nie przewidziała na ten cel żadnych dodatkowych środków finansowych. Stowarzyszenia, jeśli zdecydują się na udział w programie, muszą same ze swych skromnych budżetów pokryć koszty ulgi. Nie jest to pierwsze takie posuniecie gminy. Wcześniej zaproponowano przyznanie stypendiów sportowych dla uczniów i też nie zabezpieczono na ten cel pieniędzy gminnych.

Łatwo być wspaniałomyślnym, gdy inni za to płacą.

{jcomments on}

Odsłony: 2501
0

Park zdrojowy wystawiony na sprzedaż

{jcomments on}Park zdrojowy wystawiony na sprzedaż

Na stronie internetowej domiporta.pl zostały wystawione dwie oferty sprzedaży dawnego parku zdrojowego w Głuchołazach. W ofertach czytamy między innymi:

Oferta 1.

Sprzedaż terenu w Głuchołazach - kurort na pograniczu polsko-czeskim, w najpiękniejszym zakątku Opolszczyzny. Sprzedaż bezpośrednia. Kupujący nie płaci wynagrodzenia dla biura. Do sprzedania teren o pow. 7,26 ha wraz z wydanym pozwoleniem na budowę hotelu wraz z funkcją SPA, basenu i projektem odwiertu wód geotermalnych. Teren swym zasięgiem obejmuje park zdrojowy wraz z muszlą koncertową, przepięknym alpinarium, stawem i lasem. Cena 4 050 000 zł

Odsłony: 10120
0