856 722 złote za prowizje i odsetki

przez AW
Odsłony: 16228

856 722, 36 zł może kosztować obsługa kredytów, które gmina zaciągnie w tym roku.

Na kwotę tę składa się prowizja dla banku i odsetki, które zostały wyliczone dla WIBOR 1M (1,66%) + stała marża banku. W przypadku zmian stóp procentowych koszty obsługi mogą się zwiększać lub zmniejszać.

W gminnej kasie zaczyna brakować środków, bo gmina Głuchołazy ogłosiła przetarg na udzielenie trzech kredytów długoterminowych o łącznej wartości ok. 7,5 miliona złotych. Pieniądze mają być przeznaczone na inwestycje gminne zaplanowane na 2017 rok. 1 893 428 zł pójdzie na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej Charbielin – Jarnołtówek, 3 475 804 zł będzie stanowiło wkład własny gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych, a 2 116 113 złotych zostanie przeznaczone na inwestycje gminne zaplanowane na 2017 rok. Uruchomienie kredytów ma nastąpić do 20 grudnia 2017 roku, a ich spłata w latach 2018-2023.