Placu zabaw nie będzie

przez es
Odsłony: 618

Nie ziszczą się plany mieszkańców dotyczące budowy placu zabaw w Nowym Świętowie. Obiekt miał stanąć przy znajdującym się tam pałacyku,

ale już wiadomo, że z pomysłu zrezygnowano. Podobnie jak w przypadku budowy toalet w nowoświetowskiej szkole decyzje w tej sprawie podjął konserwator zabytków. Wieś została wpisana na listę miejscowości pod ochroną konserwatora zabytków i teraz wszelkie inwestycje budowlane muszą mieć jego akceptację. Skoro placu zabaw nie będzie, mieszkańcy zdecydowali się przeznaczyć pieniądze z funduszu sołeckiego na inny cel. Będzie wyremontowana remiza OSP, a dodatkowo 2 tys. złotych otrzyma świetlica wiejska na zakup potrzebnego wyposażenia.