Lojalnie poparł projekt uchwały

przez es
Odsłony: 496

Wypracowany na początku roku kompromis między gminą a stowarzyszeniami prowadzącymi szkoły podstawowe w ośmiu wsiach nie spodobał się

wszystkim radnym gminy, ale lojalnie poparł go radny R. Udziela. On jako jeden z niewielu radnych spotkał się wtedy z dyrektorami wspomnianych szkół i prezesami stowarzyszeń i przedyskutował kwestię zapisów w nowej uchwale dotyczącej rozliczania dotacji oświatowych. Wszyscy zgromadzeni zgodnie doszli wtedy do wniosku, że obarczanie organów prowadzących szkoły dodatkowymi zadaniami, które nie wynikają z obowiązującego prawa, nie spowoduje żadnych istotnych zmian, a może przyczynić się do podwyższenia kosztów działalności placówek. Innego zdania był radny A. Łabaza, który dowodził, iż uchwała jest „transparentna”. Ostatecznie zwyciężył zdrowy rozsądek i radni ograniczyli sposób rozliczania dotacji do tego, czego wymaga aktualnie polskie prawo.