Znów płatne parkingi?

Bałagan oraz ciągły brak miejsc parkingowych na głuchołaskim rynku skłoniły radnego Bogusława Kanarskiego do złożenia interpelacji w sprawie powtórnego utworzenia w naszym mieście płatnej strefy parkowania.

Czytaj więcej
16 milionów deficytu budżetu gminy

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W naszej gminie zgodnie z przyjętą w styczniu uchwałą budżetową deficyt wyniesie 15 933 224 zł. Będzie on sfinansowany kredytem bankowym w kwocie 6 067 956 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 765 613 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 099 655 zł.

Zobacz też: Burmistrz Głuchołaz zarobi więcej

Czytaj też: Burmistrz i radni zaglądają do kieszeni podatników

Zobacz również: Gmina zaciąga nowy kredyt

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.

Czytaj więcej