Głuchołazy Urząd Miejski
Głuchołazy Urząd Miejski
10 milionów na Urząd Miejski w Głuchołazach
es
Odsłony: 31

Według projektu budżetu gminy na rok 2023 na administrację publiczną wydamy 11 422 564 złotych. Stanowi to 8,29 % wszystkich wydatków naszego samorządu. Największą wydatkiem w tym dziale jest utrzymanie urzędu miejskiego, bo wynosi 10 002 812 zł. Przeliczając te wydatki na jednego mieszkańca gminy, okaże się, że statystyczny głuchołazianin przeznaczy na ten cel 435 zł.
Utrzymanie Rady Miejski to obciążenie budżetu na kwotę 444 700 złotych i znów przeliczając te wydatki na jednego mieszkańca gminy, otrzymamy 19 zł.
Wydatki związane z promocją gminy to 290 000 złotych. Na jednego mieszkańca wypada 12 złotych. W tym roku planuje się modernizację urzędu miejskiego w kwocie 300 000 złotych, czyli 13 złotych przeliczając na jednego mieszkańca.
Gmina jest też członkiem kilku organizacji i stowarzyszeń, a składki na ich rzecz to wydatek 48 000 złotych (na jednego mieszkańca 2 złote). Z kolei dofinansowanie kosztów działania wydziału komunikacji to wydatek 7200 zł. Pozostało jeszcze wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej kosztuje 329 852 złote. Wydatki te w całości są finansowane z dotacji.
Uściślijmy jeszcze, że do przeliczeń wydatków budżetu gminy przyjęliśmy liczbę mieszkańców z ostatniego spisu ludności to jest 22971 osób.

Czytaj też: Łącznik obwodnicy Nysy coraz bliżej

Zobacz też: J. Ćwiek zwolniony z naruszeniem prawa?

Zobacz również: Rodzina pozostaje bez pomocy

Czytaj też: Muszla znów zamknięta

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.

FB strona 

FB grupa Głuchołazy

Głuchołazy na YouTube

Głuchołazy
Głuchołazy
Dodano jeszcze kajdany
es
Odsłony: 30

Najwyraźniej sam pręgierz na głuchołaskim rynku nie wystarczał, bo co jakiś czas dodawane są do niego kolejne artefakty. Najpierw na czubek konstrukcji włożono herb Głuchołaz, a teraz przyszła kolej na kajdany. Żeby nie było wątpliwości, iż były to pęta dla ludzi, a nie na przykład krowy czy konia, mamy w górze okowy na ręce oraz u ziemi na nogi. Teraz pręgierz wraz z opisem wydaje się bardziej kompletny i może mniej przypomina sputnik czy jakieś ludzkie organy, bo i takie na początku niektórzy mieli skojarzenia. Dzięki nowym dodatkom pręgierz bardziej działa na wyobraźnię i można powiedzieć, że w razie potrzeby jest gotowy, by nam w Głuchołazach służyć.

Czytaj też: Mamy pręgierz

Zobacz też: Radni przegłosowali nowy kredyt

Zobacz również: Bitwa o stolik medialny

Czytaj też: Nie chcieli zmniejszyć kosztów utrzymania Rady Miejskiej w Głuchołazach?

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.

FB strona 

FB grupa Głuchołazy

Głuchołazy na YouTube