Mała ojczyzna

przez RW
Odsłony: 881
Burgarabice gmina Głuchołazy
Burgarabice gmina Głuchołazy

U podstaw rozumienia „ojczyzny” leży doświadczenie małej ojczyzny.

Mała ojczyzna zawiera w sobie ojcowiznę (czyli ziemię ojców), ale jest pojęciem szerszym. Obejmuje także miejsce i czas lat dzieciństwa, zachowane w pamięci jako coś bliskiego sercu. I tu, analogicznie do słowa „ojcowizna”, można stworzyć pojęcie „sercowizna”.  

„Mała ojczyzna” jest sumą wspomnień związanych z domem rodzinnym, dzieciństwem i pierwszymi latami młodości. Wspomnienia te wiążą się z konkretnym miejscem na ziemi, ale w istocie jest to duchowa ojczyzna, bliska sercu. Idealny obraz pierwszych lat naszego życia, nawet jeżeli nie zawsze wszystko było idealne. Jest to nasz mały świat, piękny i dający poczucie bezpieczeństwa. Są tam nasi bliscy, nasz dom, najbliższe otoczenie, znane rzeczy, a nawet kolory, smaki i zapachy. A wszystko to jest przepełnione nostalgią. 

Obraz takiego świata pojawia się w drugiej połowie życia i wraz z upływem lat nabiera wyrazistości i staje się wartością, duchową oazą. Chociaż człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że jest to świat, który przeminął, ale pomimo tego, chce do niego wrócić. Wracając w strony rodzinne, łudzi się, że go znajdzie, a potem przekonuje się, że tam go już nie ma. Ale wciąż wraca i szuka. Zbiera fragmenty wspomnień i rzeczy, które go łączą z tamtą rzeczywistością.  

Może mała ojczyzna jest dalekim echem raju biblijnego i tęsknotą za nim. 

RW