Pożary w zabytkowym parku w Burgrabicach

przez Artykuł nadesłany
Odsłony: 2053
Dwukrotnie już w ciągu ostatnich dwóch lat OSP w Burgrabicach interweniowała w pobliskim parku. Było to związane z wypalaniem gałęzi na sąsiadujących z nim posesjach. W każdym przypadku niewielki na początku ogień, wydawałoby się kontrolowany, błyskawicznie wymykał się po suchej jak pieprz ściółce lub przeskakiwał po gałęziach w stronę pięknych, starych lip. Na szczęście strażacy ochotnicy szybko opanowywali sytuacje, bez większych strat dla przyrody. Dziękujemy im za nieocenioną pomoc! Przypominamy, że zgodnie z art. 124 z dn. 16.04.2004 r. Ustawy  o ochronie przyrody "zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, trzcinowisk i szuwarów". Wiąże się to z karą aresztu lub grzywny. Zadymianie ulicy lub posesji również podlega karze i jest niedozwolone.
Obecnie nauka dowodzi, że te sposoby nie użyźniają gleby, pozbawiają życia zwierzęta, zadymiają powietrze i są przyczyną niebezpiecznych pożarów.
Może czas pożegnać zwyczaje rodem z czasów Piasta i kmieci?
A.B.

URODZENI BY WALCZYĆ

 

Gotowi by zwyciężać

Urodzeni by walczyć

W płomieniach życia idą tam skąd inni uciekają

Ale przed czym?

Przed śmiercią

Skąd ta pewność że oni nie zginą?

Kto przewidzi kiedy prawdziwy ogień życia wbije im się w serca?

Jedna rzecz

To ryzyko

Bo każdego dnia chce wrócić

Walczy

Dla kogo?

Dla ciebie

Byś mógł spokojnie spać

(wiersz ze strony SP Brwinów, autor: Chyża)