Prawie jeden mandat dziennie

przez es
Odsłony: 2697

W 2019 roku policjanci z Komisariatu Policji w Głuchołazach wystawili 331 mandatów,

co w stosunku do ilości dni w roku daje prawie jeden mandat dziennie. Jak się można spodziewać, najwięcej kar pieniężnych otrzymali kierowcy oraz osoby nadużywające alkoholu. Szczegółowe dane przedstawiają się następująco:

  1. W ruchu drogowym – 99 mandatów.
  2. Przeciw porządkowi publicznemu – 27 mandatów.
  3. Przeciw Bezpieczeństwu osób i  mienia – 7 mandatów.
  4. Przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 46 mandatów.
  5. Alkoholowe -91 mandatów.
  6. Przeciwko mieniu -35 mandatów.
  7. Przeciwko obyczajności publicznej – 4 mandaty.
  8. Inne -22 mandaty.