Głuchołazy
Głuchołazy
Remont chodnika i schodów koło ośrodka Banderoza w Głuchołazach
JW
Odsłony: 742

Mieszkańcy Głuchołaz mogą cieszyć się dobrą wiadomością – rozpoczął się długo oczekiwany remont chodnika i schodów w pobliżu ośrodka Banderoza. Prace te są wynikiem wieloletnich starań radnych, którzy interweniowali w tej sprawie w imieniu mieszkańców osiedla 1000-lecia.

Chodnik oraz schody prowadzące do centrum handlowego i dworca PKP oraz PKS były od lat w fatalnym stanie, co stanowiło poważne utrudnienie dla pieszych. Złe warunki infrastrukturalne były szczególnie uciążliwe dla osób starszych oraz dla rodzin z dziećmi. Dzięki rozpoczętym pracom, mieszkańcy będą mogli wkrótce korzystać z bezpiecznej i wygodnej trasy.

Przebudowa obejmuje wymianę nawierzchni chodnika i naprawę schodów. Prace mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu pieszych, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia jakości życia w tej części miasta.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu, a szczególnie radnym, którzy przez lata zabiegali o ten remont. Mamy nadzieję, że nowa infrastruktura posłuży mieszkańcom przez wiele lat, ułatwiając codzienne podróże do centrum handlowego oraz na dworce PKP i PKS.

Czytaj też: Czy były burmistrz powinien zasiadać w Komisji Skarg Wniosków i Petycji?

Zobacz też: Czy tak powinno wyglądać głosowanie w Budżecie Obywatelskim?

Zobacz również: Nowa rada, nowe wyższe diety

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze

FB strona 

FB grupa Głuchołazy

 

Głuchołazy Rada Miejska
Głuchołazy Rada Miejska
Czy były burmistrz powinien zasiadać w Komisji Skarg Wniosków i Petycji??
JW
Odsłony: 815

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głuchołazach stoi w obliczu kontrowersji związanej z jednym z jej członków. Były burmistrz Głuchołaz, który obecnie pełni funkcję radnego, został wybrany do tejże komisji. Problem polega na tym, że do komisji wpływają skargi dotyczące działań obecnego burmistrza, z których niektóre mogą dotyczyć okresu, gdy to właśnie były burmistrz pełnił tę funkcję. Sytuacja ta rodzi pytanie, czy zgodnie z zasadą "Nemo iudex in causa sua" (łac. Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie), były burmistrz powinien zasiadać w tej komisji.

Dlaczego zasada "Nemo iudex in causa sua" ma znaczenie?

Zasada "Nemo iudex in causa sua" jest fundamentalną zasadą prawa, która ma na celu zapewnienie bezstronności i obiektywności w procesach decyzyjnych. Zgodnie z tą zasadą, każda osoba mająca osobisty interes w danej sprawie nie może pełnić roli sędziego w tej samej sprawie. Bezstronność jest kluczowym elementem sprawiedliwości proceduralnej, a jej brak może prowadzić do decyzji, które są stronnicze i niesprawiedliwe.

Powody, dla których były burmistrz nie powinien zasiadać w komisji:

 1. Potencjalny konflikt interesów: Były burmistrz, jako członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, mógłby mieć trudność w zachowaniu pełnej bezstronności przy rozpatrywaniu skarg dotyczących działań, które miały miejsce podczas jego kadencji. Jest możliwe, że niektóre skargi mogą dotyczyć decyzji lub działań, które sam podejmował. W takiej sytuacji, jego osobisty interes i doświadczenia mogą wpłynąć na jego obiektywność.

 2. Zachowanie zaufania publicznego: Obecność byłego burmistrza w komisji, która rozpatruje skargi na burmistrza, może podważać zaufanie publiczne do bezstronności i rzetelności procesu. Mieszkańcy Głuchołaz mogą obawiać się, że skargi będą rozpatrywane w sposób stronniczy, co z kolei może prowadzić do poczucia niesprawiedliwości i braku przejrzystości w działaniach rady miejskiej.

 3. Ryzyko stronniczości: Nawet jeśli były burmistrz starałby się być obiektywny, istnieje ryzyko, że jego wcześniejsze decyzje i działania mogłyby nieświadomie wpłynąć na jego osąd. Stronniczość, nawet podświadoma, może prowadzić do niesprawiedliwych wyników i decyzji.

 4. Precedens dla przyszłych decyzji: Pozwolenie na zasiadanie w komisji osobie z potencjalnym konfliktem interesów może stworzyć niebezpieczny precedens. Inne osoby w przyszłości mogłyby powoływać się na ten przypadek, aby uzasadniać swoje miejsce w komisjach, mimo ewidentnych konfliktów interesów, co jeszcze bardziej podważałoby zasadę bezstronności.

Podsumowanie

W świetle zasady "Nemo iudex in causa sua", były burmistrz Głuchołaz nie powinien zasiadać w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej. Jego obecność w tej komisji może prowadzić do konfliktu interesów, podważać zaufanie publiczne, zwiększać ryzyko stronniczości oraz stwarzać niebezpieczny precedens. Dla zachowania bezstronności i rzetelności procesu, konieczne jest, aby osoby zasiadające w komisjach tego typu były wolne od jakichkolwiek osobistych powiązań z rozpatrywanymi sprawami.

Czytaj też: Nowa Rada Miejska w Głuchołazach

Zobacz też: Czy tak powinno wyglądać głosowanie w Budżecie Obywatelskim?

Zobacz również: Nowa rada, nowe wyższe diety

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze

FB strona 

FB grupa Głuchołazy

 

Głuchołazy rynek
Głuchołazy rynek
Czy tak powinno wyglądać głosowanie w Budżecie Obywatelskim?
JW
Odsłony: 779

Szokujące informacje ujawnione w odpowiedziach na pytania złożone przez byłego radnego Jacka Wanickiego nasuwają poważne wątpliwości co do przejrzystości i rzetelności głosowania w Budżecie Obywatelskim w gminie Głuchołazy. Wyniki głosowania przeprowadzonego przez Internet wskazują, że oddano 10689 głosów, z czego na zadania duże przypadło 6251 głosów, a na zadania małe 4438 głosów. To, co budzi największe kontrowersje, to fakt, że blisko połowa głosów, a dokładnie 5097, została przyporządkowana do zaledwie 10 adresów e-mail. 

Dane, które budzą wątpliwości

Przeanalizujmy szczegółowe liczby: adresy e-mail z największą ilością przyporządkowanych głosów to kolejno 1697, 1305, 609, 305, 236, 209, 197, 195, 192, 152. Takie dane nie tylko zaskakują, ale wręcz budzą poważne wątpliwości co do prawidłowości przeprowadzonego głosowania. Jak to możliwe, że tak znaczna część głosów pochodzi z tak niewielkiej liczby adresów? Czy jest to zgodne z zasadami demokracji i przejrzystości, które powinny charakteryzować Budżet Obywatelski?

Co mówi prawo?

Ustawa o samorządzie gminnym jasno precyzuje, że „w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy.” Bezpośrednie głosowanie oznacza, że wyborcy sami, bez żadnego pośrednictwa, dokonują wyboru. W tym kontekście przypisanie prawie połowy głosów do zaledwie 10 adresów e-mail jest nie tylko dziwne, ale wręcz bulwersujące. Czy tak powinno wyglądać bezpośrednie głosowanie?

Refleksje nad systemem głosowania

Warto zastanowić się nad mechanizmami, które doprowadziły do takiego stanu rzeczy. Czy system głosowania online jest odpowiednio zabezpieczony przed nadużyciami? Czy istnieją skuteczne mechanizmy weryfikacji tożsamości głosujących? Te pytania są kluczowe, aby zapewnić, że głosowanie w Budżecie Obywatelskim jest uczciwe i odzwierciedla rzeczywiste preferencje mieszkańców.

Wydatkowanie publicznych środków

Nie mniej istotne jest pytanie o zasadność wydatkowania 240 000 złotych na projekty wyłonione w takim głosowaniu. Czy te środki publiczne są wydawane w sposób zgodny z wolą większości mieszkańców? Czy nie powinniśmy wymagać większej przejrzystości i rzetelności w procesie, który decyduje o podziale publicznych pieniędzy? 

Podsumowanie

Oddanie prawie połowy głosów przypisanych do zaledwie 10 adresów e-mail musi budzić wątpliwości i wywoływać refleksję nad poprawnością i uczciwością przeprowadzonego głosowania. Bezpośrednie głosowanie, o którym mowa w ustawie o samorządzie gminnym, powinno być przeprowadzone w sposób transparentny i wolny od jakichkolwiek podejrzeń o manipulacje. Mieszkańcy Głuchołaz mają prawo oczekiwać, że ich głosy będą uczciwie liczone, a publiczne środki wydatkowane w sposób zgodny z ich rzeczywistymi preferencjami.

Czytaj też: Nowa Rada Miejska w Głuchołazach

Zobacz też: Paweł Szymkowicz nowym burmistrzem Głuchołaz

Zobacz również: Nowa rada, nowe wyższe diety

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze

FB strona 

FB grupa Głuchołazy

Głuchołazy Rada Miejska
Głuchołazy Rada Miejska
Kto zagłosował za podwyżką diet dla radnych?
JW
Odsłony: 875

Podczas pierwszej sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach podjęto kontrowersyjną decyzję o podwyższeniu diet dla radnych.

Głosowanie nad uchwałą odbyło się bez większej dyskusji, co spotkało się z negatywnymi reakcjami wśród mieszkańców. Poniżej prezentujemy wyniki głosowania, aby mieszkańcy mogli dokładnie zobaczyć, jak głosowali ich przedstawiciele.

Radni, którzy głosowali ZA uchwałą:

 1. Anna Szczegielniak
 2. Grzegorz Ptak
 3. Teresa Wilk
 4. Jerzy Dunaj
 5. Edward Szupryczyński
 6. Klaudia Pach-Gomulnicka
 7. Grzegorz Gąsior
 8. Ryszard Udziela
 9. Jan Ćwiek
 10. Jarosław Drożdżyński
 11. Stanisław Grocholski
 12. Roman Stokłosa
 13. Mateusz Gargol
 14. Jadwiga Studzienna

Radni, którzy głosowali PRZECIW uchwale:

 1. Marek Bortniczuk
 2. Radosław Mikłasz
 3. Kamil Maciński
 4. Szymon Zyśk

Radni, którzy WSTRZYMALI SIĘ od głosu:

 1. Mariusz Migała
 2. Szymon Biliński

Nie głosowali/Nieobecni:

0 radnych

Analiza wyników głosowania

Wyniki głosowania jasno pokazują, że większość radnych (14) była za podwyżką swoich diet. Jedynie 4 radnych sprzeciwiło się tej uchwale, co może świadczyć o ich krytycznym podejściu do priorytetów finansowych gminy. Dwóch radnych wstrzymało się od głosu, co również jest istotnym sygnałem w kontekście podejmowanych decyzji.

Podjęcie takiej uchwały w czasach, gdy wiele osób boryka się z trudnościami finansowymi, budzi poważne zastrzeżenia co do odpowiedzialności i wrażliwości radnych na potrzeby mieszkańców. Warto, aby społeczność lokalna była świadoma tych decyzji i w przyszłości mogła lepiej ocenić, kto rzeczywiście reprezentuje ich interesy.

Będziemy dalej monitorować działania Rady Miejskiej i informować o kolejnych istotnych decyzjach, które mają wpływ na życie mieszkańców Głuchołaz. Zachęcamy do aktywnego śledzenia naszych publikacji oraz wyrażania swoich opinii.

Czytaj też: Nowa Rada Miejska w Głuchołazach

Zobacz też: Paweł Szymkowicz nowym burmistrzem Głuchołaz

Zobacz również: Nowa rada, nowe wyższe diety

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze

FB strona 

FB grupa Głuchołazy

Głuchołazy Rada Miejska
Głuchołazy Rada Miejska
Skład Komisji Rady Miejskiej w Głuchołazach
JW
Odsłony: 1205

Komisje Rady Miejskiej kadencja 2024-2029

Komisja Turystyki, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego:

Ptak Grzegorz - przewodniczący

Gąsior Grzegorz 

Drożdżyński Jarosław

Pach-Gomulnicka Klaudia

Studzienna Jadwiga                      

Bortniczuk Marek

Mikłasz Radosław

 

Komisja Rewizyjna:   

Udziela Ryszard - przewodniczący 

Szczegielniak Anna 

Gąsior Grzegorz

Gargol Mateusz               

Migała Mariusz

Maciński Kamil

Biliński Szymon

                                  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Migała Mariusz - przewodniczący

Szupryczyński Edward

Stokłosa Roman 

Bortniczuk Marek

Ptak Grzegorz                                                                     

 

Komisja Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Głuchołazach:

Wilk Teresa - przewodniczący      

Pach-Gomulnicka Klaudia

Gargol Mateusz

Drożdżyński Jarosław

Dunaj Jerzy                 

Ćwiek Jan

Studzienna Jadwiga

Mikłasz Radosław

Zyśk Szymon                                         

 

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego:        

Szupryczyński Edward - przewodniczący 

Szczegielniak Anna  

Zyśk Szymon                    

Grocholski Stanisław

 

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony Środowiska:                       

Ćwiek Jan - przewodniczący  

Stokłosa Roman 

Udziela Ryszard

Wilk Teresa         

Grocholski Stanisław

Maciński Kamil

Biliński Szymon

 

Czytaj też: Nowa Rada Miejska w Głuchołazach

Zobacz też: Paweł Szymkowicz nowym burmistrzem Głuchołaz

Zobacz również: Nowa rada, nowe wyższe diety

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze

FB strona 

FB grupa Głuchołazy

Głuchołazy Park Zdrojowy
Głuchołazy Park Zdrojowy
Odkryj urodę Parku Zdrojowego w Głuchołazach
JW
Odsłony: 1165

Zapraszamy do odwiedzenia Głuchołaskiego Parku Zdrojowego, który zachwyca swoim pięknem przez cały rok, a zwłaszcza w maju, gdy różaneczniki kwitną w pełnej krasie. To magiczne miejsce, gdzie ogromne kwiaty tych roślin przykuwają uwagę i wzbudzają zachwyt odwiedzających. Idealne warunki do sesji fotograficznych sprawiają, że każde zdjęcie staje się niezapomnianą pamiątką.

Dzisiejszy słoneczny dzień był doskonałą okazją do spacerów po parku, pozwolił poczuć bliskość natury i cieszyć się jej urodą. Jednak, aby zachować tę wyjątkową atmosferę, ważne jest, aby troszczyć się o to miejsce poprzez dosadzanie kolejnych pięknych i ciekawych roślin. Inwestycja w kolejne różaneczniki i azalie mogłaby wzbogacić nasz park i przyciągnąć jeszcze większą liczbę odwiedzających.

Przykładem udanej inwestycji w roślinność jest arboretum w Wojsławicach, które przyciąga wielu turystów swoim urokiem i różnorodnością. Podobnie Głuchołaski Park Zdrojowy może stać się nie tylko miejscem spacerów i relaksu, ale także atrakcją turystyczną, której nie można przegapić. Zapraszamy do odkrywania jego piękna i doświadczania magicznych chwil przez cały rok!

Czytaj też: Nowa Rada Miejska w Głuchołazach

Zobacz też: Paweł Szymkowicz nowym burmistrzem Głuchołaz

Zobacz również: Nowa rada, nowe wyższe diety

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze

FB strona 

FB grupa Głuchołazy

 

 

 

Głuchołazy sesja Rady Miejskiej
Głuchołazy sesja Rady Miejskiej
Inauguracyjna I Sesja Rady Miejskiej
JW
Odsłony: 1326

Dziś odbyła się I Sesja Rady Miejskiej Głuchołaz. To wydarzenie było okazją do oficjalnego rozpoczęcia nowej kadencji samorządowej oraz powitania nowych i powracających radnych.

Sesję rozpoczął radny senior Stanisław Grocholski, który przewodniczył obradom do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej. Po formalnym wyborze, przewodnictwo zostało przekazane nowo wybranemu Przewodniczącemu, Jerzemu Dunajowi, który będzie kierować pracą Rady Miejskiej w najbliższej kadencji. Na stanowisko Wiceprzewodniczącego został natomiast wybrany Jarosław Drożdżyński.

Podczas tej sesji, ślubowanie złożył także Burmistrz Paweł Szymkowicz, zobowiązując się do pełnienia swoich obowiązków zgodnie z interesem mieszkańców Głuchołaz oraz z poszanowaniem prawa i demokratycznych zasad.

Inauguracyjna I Sesja Rady Miejskiej stanowi symboliczne otwarcie nowej drogi dla lokalnej społeczności, pełnej wyzwań, ale także pełnej nadziei na pomyślność i rozwój naszego miasta.

Bądźcie z nami na bieżąco, śledząc kolejne działania podejmowane przez nasze władze lokalne!

Czytaj też: Nowa Rada Miejska w Głuchołazach

Zobacz też: Paweł Szymkowicz nowym burmistrzem Głuchołaz

Zobacz również: Kogo wybrano do Rady Powiatu

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze

FB strona 

FB grupa Głuchołazy